» Otklanjanje bola

 
TENS - TRANSKUTANA ELEKTRIČNA NERVNA STIMULACIJA
 
TENS ili transkutana električna nervna stimulacija je metoda otklanjanja bola koja može pomoći ljudima sa dugotrajnim bolnim stanjima.
Ovaj tip struje ie osmišljen 60-tih godina XX veka od strane dva fiziologa Wall-a i Melzak-a te se od tada koristi kao neizostavni deo svake fizikalne terapije koja se bavi smanjenjem bola i kao takva jeste zastupljena u skoro svim rehabilitacionim ustanovama i odeljenjima za fizikalnu terapiju širom sveta.
Danas je taj aparat dopstupan i u džepnoj varijanti, napajan samo sa dve AA 1,5V baterije.
 
Ovaj tip nervne stimulacije podrazumeva aplikovanje struje kroz kožu a radi stimulacije aferentnih senzornih nervnih vlakana i oslobadjanja substanci kao što su endorfini, enkefalini i serotonin koji su prirodni detonizatori bola. Efikasnost ove terapije je jako visoka 50-80%.
 
Električnom stimulacijom nervnih vlakana blokiraju se signali bola na putu do mozga. Kada je signal blokiran, bol se ne oseća ( ''Gate control'' teorija Wall-a i Melzacka-a ). Drugi način dejstva je da TENS terapija potpomaže oslobadjanje endorfina u mozgu ( Teorija endorfina ) koji su prirodni analgetici čime se uspostavlja kontrola nad bolom bez upotrebe lekova. TENS terapija omogućuje mnogim pacijentima sa hroničnim bolom da nastave nesmetano sa svojim svakodnevnim aktivnostima.
 
 
Neke od osnovnih indikacija su :
 • Kontrola hroničnog bola
 • Tretman bola kod post-operativnih stanja
 • Smanjenje post-traumatskog i akutnog bola
 
TENS takođe može smanjiti bol i mišićni spazam kod stanja kao što su :
 • Bol u zglobovima ( bol u kolenu, ramenu, ručnim i skočnim zglobovima, artroza kuka )
 • Bol u ledjima ( hronični bol koji potiče iz kičme )
 • Miofascialni bol
 • Neurogeni bol
 • Sportske povrede
 • Degenerativna oboljenja mišićno-skeletnog sistema
 • Tenziona glavobolja
 • Bol od reumatskih oboljenja
 • Bol usled amputacijei bol nakon operacija
Kontraindikacije TENS terapije su :
 • pacijenti sa ugradjenim pejsmejkerima ili drugim električnim ili nervnim stimulatorima
 • epilepsija
 • za vreme trudnoće 
 • TENS ne treba koristiit u blizini koheralnih ili skeletalnih implanata
 • Stimulaciju ne bi trebalo primenjivati u preko ili u blizini kanceroznih lezija
 
 
Napomena kod aplikovanja TENS terapije :
 
 • Nikada ne primenjivati TENS terapiju u blizini metala ( nakit, pirsinzi, čnalice )
 • Nikada ne stimulisati prednji deo vrata ili njegove bočne strane a elektrodne se ne smenju postavljati ni na glavu
 • Uredjaj ne bi trebalo koristiti kod bola koji nije dijagnostifikovan 
 • U blizini srca ili na levoj strani grudi
 • Iritiranu ili napuklu kožu
 • Varikozne vene
 
Za većinu pacijenata TENS je bezbedan tretman bez ili sa jako malo neželjenih efekata.
 
 
ŠTA DOBIJATE UZ APARAT?

 
 • 2 kanalnu TENS jedinicu
 • 2 AA 1,5V baterije
 • 2 para elektrodnih kablova za kanal 1 i 2 
 • 4 samolepljive elektrode
   
 • Uputstvo za korišćenje na srpskom jeziku sa šemama postavljanja elektroda u zavisnosti od bolnog mesta i CD uputstvo na engleskom jeziku

 • Torbu za aparat i pribor
 


Visokog Stevana 17, 11000 Beograd Tel/fax: +381 11 2180 488, +381 11 2630 780
design by NormaReclamare